به گزارش گروه وب‌گردی، هزاران سال، خرما غذای اصلی کشور‌های خاورمیانه (غرب آسیا) و هندوستان بوده است. کشت خرمای امروزی که در غرب پاکستان انجام می‌شود، به ۷۰۰۰ سال قبل

X