جزئیات تماس:

آدرس: ایران، تهران، ضلع غربی میدان محمدیه، ابتدای خیابان مولوی، مواد غذایی پناهی

تلفن:

0936-6265118

021-55603457

سفارش محصول لبنی و غذایی خود را از ما بخواهید.

X