🔺👈سوءتغذيه
🔺👈ضعف در عضلات ديگر بدن
🔺👈وزنه هاي بيش از حد سنگين
🔺👈كاهش آب بدن
🔺👈كاهش قند خون
🔺👈استفاده از انسولين
🔺👈اعضاي آسيب ديده در بدن
🔺👈بيماري هاي عفوني

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X