مـوارد زیـر باید محـدود شـــود:

🔰نــوشیدنــی هــای کافئــین دار
ســوســیـس ومــوادغذایــی دیــگری کــه حــاوی مقــادیر بالای افـــزودنــی ها و مــواد نگــهدارنده هســتند.

🔰دکتــر فیــن گــلد، حــذف تمامــی مــواد غذایی حــاوی مــواد نگــه دارنده، طــعم دهنــده های مصــنوعی، مــواد رنگی و هــرگونه موادطبیعی دارای ســالیسیلات را از رژیم کودکــان مبتلا به بیــش فعالی تــوصیه کــرد

🔰همچنین نــوعی روش درمانی به نام ارتومولکولار وجود دارد، که مقــادیر زیادی از ویتامین ها مــواد معدنــی بــرای درمان مســائل رفتــاری و دیگــر مشکلات کــودکــان بیش فعــال به وسیله بعضــی پــزشکان تجــویز میشــود
🚫🚫🚫🚫🚫
🔰خـــود درمانی بــا میزان بالای ویتــامین و مــواد معدنی باعث مســمومـیـت جــــدی و اختــلال تعــادل غــذایی در فــرد میشود
.

.#غذا #دارو #طب #فواید #خواص #عسل #سوپر #مارکت #خوراک #فود #رستوران # درمان #رژیم #ورزش #سلامتی#فروشگاه #فروش #موادغذایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X