محصولات

نوشابه کوکاکولا

 • قیمت23000
 • تاریخ تولید1398-01-01
 • انقضا1400-01-01
 • واحد1.5 لیتری
 • توضیحات
نوشابه کوچک کوکاکولا

 • قیمت33000
 • تاریخ تولید1398-01-01
 • انقضا1400-01-01
 • واحد300 سی سی
 • توضیحات
نوشابه زمزم

 • قیمت21000
 • تاریخ تولید1398-01-01
 • انقضا1400-01-01
 • واحد1.5 لیتری
 • توضیحات
نوشابه کوچک زمزم

 • قیمت15000
 • تاریخ تولید1398-01-01
 • انقضا1400-01-01
 • واحد300 سی سی
 • توضیحات
آب معدنی زمزم

 • قیمت8000
 • تاریخ تولید1398-01-01
 • انقضا1400-01-01
 • واحد1.5 لیتری
 • توضیحات
آب معدنی کوچک زمزم

 • قیمت8000
 • تاریخ تولید1398-01-01
 • انقضا1400-01-01
 • واحد330 میلی لیتر
 • توضیحات