محصولات

دوغ عالیس

 • قیمت33000
 • تاریخ تولید1398-01-01
 • انقضا1400-01-01
 • واحد1.5 لیتری
 • توضیحات
دوغ کوچک صباح

 • قیمت15000
 • تاریخ تولید1398-01-01
 • انقضا1400-01-01
 • واحد250 سی سی
 • توضیحات
دوغ کوچک عالیس

 • قیمت23000
 • تاریخ تولید1398-01-01
 • انقضا1400-01-01
 • واحد250 سی سی
 • توضیحات